Contact

Het soortenjaar Gelderse Poort wordt georganiseerd vanuit de Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Staatbosbeheer. Samen met zo veel mogelijk vrijwilligers gaan wij proberen om in 2022 zo veel mogelijk soorten van alle soortgroepen te ontdekken in de Gelderse Poort. We hebben als doel om 5000 soorten te vinden, maar dit zal alléén lukken als we zo veel mogelijk waarnemers kunnen motiveren om ons te helpen met dit waanzinnige project.

Je kan o.a. voor de volgende zaken contact met ons opnemen:

  • Meer informatie over het project, het gebied en de organisatie
  • Schrijven/publiceren van nieuwsberichten
  • Organiseren van excursies
  • Toestemming aanvragen voor gebieden die niet vrij toegankelijk zijn
  • Gebruik en eventuele overnachting in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Ooij
  • Andere zaken

Wij zijn te mailen op soortenjaargeldersepoort@gmail.com. Uw mail zal door de organisatie doorgestuurd worden naar de geschikte contactpersoon en proberen om uw mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden.