Over 5000 soortenjaar in de Gelderse Poort

In 2022 willen de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Staatsbosbeheer samen met zoveel mogelijk natuurliefhebbers, (amateur)biologen en waarnemers in de Gelderse Poort meer dan 5000 soorten ontdekken. De Gelderse Poort is het gebied waar de Rijn vanuit Duitsland Nederland binnenkomt en zich vertakt in de Waal, de Nederrijn en de IJssel. De grenzen van de Gelderse Poort lopen vanaf de Duitse grens tot aan Nijmegen en Arnhem. Het gebied is een gigantische bron voor vele spectaculaire soorten die zich via de rivieren door de rest van het land verspreiden. De Gelderse Poort is een gebied waar je nog veel échte natuur kan vinden en waar jaarlijks veel nieuwe soorten opduiken. Ondanks dat de diversiteit aan biotopen in dit gebied relatief klein is, zijn er spectaculair veel en bijzondere soorten waargenomen. Maar in hoeverre klopt dit nou? Is de Gelderse Poort echt zo’n hotspot voor biodiversiteit? Help ons mee om hier antwoord op te vinden en help ons uitzoeken hoeveel soorten hier voorkomen.

Gebiedsbegrenzing van de Gelderse Poort

Bovenstaande kaart laat de begrenzing zien van de Gelderse Poort. Voor de precieze begrenzing van het gebied, verwijzen wij jullie naar waarneming.nl – Gelderse Poort. In het oosten van het gebied komt vanuit Duitsland de Rijn ons land binnen. Deze vertakt zich in de Waal (richting het westen) en Het Pannerdenschkanaal (richting het noorden). Het kanaal vertakt zich vervolgens in de IJssel (richting het noorden) en de Nederrijn (richting het westen). In het noord-oosten van het gebied is nog de Oude Rijn te vinden, een inmiddels geïsoleerde rivier die vroeger wel in verbinding stond met de grote rivieren. Het gebied loopt van Duitsland tot aan Nijmegen en tot aan Arnhem. De Gelderse Poort wordt gevormd door een groot aantal rivieruiterwaarden en de bodem betreft daarom grotendeels voedselrijke rivierklei. Toch zijn er ook een hoop zandige plekken te vinden, te weten, de rivierduinen en rivierstranden. In tegenstelling tot de rest van Nederland is dit geen voedselarme zandgrond, maar zeer voedselrijke zandgrond. In dit bijzondere biotoop zijn veel soorten te vinden die in de rest van het land weinig tot niet voorkomen. De rivieruiterwaarden bestaan verder uit landbouwgebied, wilgenvloedbossen, dijken, stroomdalgraslanden, kribben, dorpen en geïsoleerde wateren.