Social media & websites

Waarneming.nl
Via waarneming.nl worden alle waarnemingen in de Gelderse Poort geregistreerd. Via onderstaande website kan je de voortgang volgen en zien welke soorten er allemaal ontdekt zijn.
www.waarneming.nl/bioblitz/5000-soortenjaar-gelderse-poort-2022

Social media
Wil je de voortgang volgen en op hoogte gehouden worden van bijzondere ontdekkingen in het gebied, dan kan je ons volgen op diverse social media. Hier zullen foto’s van mooie en bijzondere soorten gedeeld worden, maar wordt je ook op de hoogte gehouden van nieuwe excursies en bereikte mijlpalen.

Facebook:
Soortenjaar Gelderse Poort – Startpagina | Facebook

Twitter:
twitter.com/soortenjaarGP

Instagram:
www.instagram.com/soortenjaar_gelderse_poort

Meer websites over de Gelderse Poort
Bovenstaande media zijn speciaal voor het soortenjaar in 2022 opgezet. De Gelderse Poort bestaat natuurlijk al veel langer. Wil je meer informatie? Dan kan je ook op onderstaande websites terecht.

Flora & Fauna Werkgroep Gelderse Poort:

www.geldersepoort.net

Staatsbosbeheer Gelderse Poort:
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/gelderse-poort
www.facebook.com/StaatsbosbeheerGeldersePoort