Excursies

Om zo veel mogelijk soorten te vinden, worden het hele jaar excursies gegeven. Hierbij maken wij onderscheid tussen publieksexcursies (voor beginners) en specialistische excursies (voor de gevorderde waarnemers). Bij specialistische excursies ligt dan de nadruk op samen veel soorten ontdekken en documenteren en bij lastige gevallen kennis delen. Hoewel de focus van een excursie een bepaalde soortgroep zal zijn, worden alle andere interessante soorten meegenomen. Het is bij elke excursie de bedoeling dat alle waargenomen soorten worden vastgelegd (en gedocumenteerd) in waarneming.nl, omdat hier de voortgang van het aantal waargenomen soorten in 2022 wordt bijgehouden. In de winterperiode zal vooral gekeken worden naar mossen, korstmossen, wintervogels en paddenstoelen. Zodra het voorjaar in zicht komt, zullen er meer excursies komen over planten en insecten. Wil je graag zelf een excursie organiseren en een gebied betreden dat niet vrij toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.

Opgeven voor de excursies is noodzakelijk. Zo kunnen we een inschatting maken van het aantal bezoekers (i.v.m. Corona). Per mail krijg je enkele dagen van tevoren de precieze tijd en locatie doorgegeven. Ook kunnen we je op deze manier bericht sturen wanneer een excursie door weersomstandigheden niet doorgaat.

Onderstaande tabel toont een compact overzicht van de excursies. Onder de tabel kan je een uitgebreidere beschrijving van de excursie vinden.

DatumSoortgroepLocatie
08-okt-22PaddenstoelenOoijpolder/Duffelt
22-okt-22SlakkenRijnstrangen
05-nov-22HooiwagensBemmelse Polder en Rijnstrangen

08-10-2022
Excursieleider: Carolien Reindertsen en Jan Knuiman
Soortgroep: Paddenstoelen
Deelgebied: Wylerbergmeer
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Maximum aantal deelnemers: 15
Beschrijving: We verzamelen om 10.30 uur aan de Rijksstraatweg t.h.v. nummer 369 waar (gratis)
geparkeerd kan worden. Van hieruit wandelen we gezamenlijk naar een ingang van het
Wylerbergmeer, waar we op zoek gaan naar zo veel mogelijk soorten paddenstoelen.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar carolien.reindertsen@hotmail.com onder vermelding
van je naam en telefoonnummer

22-10-2022
Excursieleider: Andele Boorsma
Soortgroep: Slakken (land- en zoetwatermollusken)
Deelgebied: Rijnstrangen
Doelgroep: Iedereen
Beschrijving: Om 10:00 spreken we af bij de parkeerplaats bij het Berghoofdseveer nabij Pont Oude Rijn aan de Berghoofdseweg. Vanaf deze locatie gaan we te voet op zoek naar land en zoetwatermollusken in de Rijnstrangen. Afhankelijk van de tijd bezoeken we in de loop van de dag met de auto nog twee andere gebieden voor de liefhebbers, waarschijnlijk een leuke polder en nog een oostelijk deel van de Rijnstrangen. Tip: laarzen mee en vergeet je lunch niet. Tegen het einde van de middag keren we weer terug op de parkeerplaats. Voor opgave kan je een mail sturen naar andele5277@hotmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

05-11-2022
Excursieleider: EIS / Jinze Noordijk
Soortgroep: Hooiwagens
Deelgebied: Bemmelse Polder en Rijnstrangen
Doelgroep: Iedereen
Maximum aantal deelnemers: 10
Beschrijving: Om 10:30 spreken we af in Het Wapen van Bemmel (Dorpsstraat 52). Hier drinken we eerst een kop koffie of een ander drankje. Als het vochtgehalte op peil is gebracht gaan we vanaf deze locatie enkele gebieden nabij Bemmel bezoeken. In de middag wordt ook de Rijnstrangen bezocht. Er is geen eindtijd, maar tussentijds afhaken kan altijd. Opgeven kan door een mail te sturen naar jinze.noordijk@naturalis.nl onder vermelding van je naam en telefoonnummer.