Excursies

Om zo veel mogelijk soorten te vinden, worden het hele jaar excursies gegeven. Hierbij maken wij onderscheid tussen publieksexcursies (voor beginners) en specialistische excursies (voor de gevorderde waarnemers). Bij specialistische excursies ligt dan de nadruk op samen veel soorten ontdekken en documenteren en bij lastige gevallen kennis delen. Hoewel de focus van een excursie een bepaalde soortgroep zal zijn, worden alle andere interessante soorten meegenomen. Het is bij elke excursie de bedoeling dat alle waargenomen soorten worden vastgelegd (en gedocumenteerd) in waarneming.nl, omdat hier de voortgang van het aantal waargenomen soorten in 2022 wordt bijgehouden. In de winterperiode zal vooral gekeken worden naar mossen, korstmossen, wintervogels en paddenstoelen. Zodra het voorjaar in zicht komt, zullen er meer excursies komen over planten en insecten. Wil je graag zelf een excursie organiseren en een gebied betreden dat niet vrij toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.

Opgeven voor de excursies is noodzakelijk. Zo kunnen we een inschatting maken van het aantal bezoekers (i.v.m. Corona). Per mail krijg je enkele dagen van tevoren de precieze tijd en locatie doorgegeven. Ook kunnen we je op deze manier bericht sturen wanneer een excursie door weersomstandigheden niet doorgaat.

Onderstaande tabel toont een compact overzicht van de excursies. Onder de tabel kan je een uitgebreidere beschrijving van de excursie vinden.

DatumSoortgroepLocatie
18- mei-22VleermuizenOoijpolder
04-jun-22NachtvlindersWylerbergmeer
11-jun-22LibellenRijnstrangen
25-jun-22Wantsen en cicadenMeinerswijk
01-jul-22NachtvlindersMillingerwaard
02-jul-22NachtvlindersMeinerswijk
10-jul-22Insecten algemeenGelderse Poort (nader te bepalen)
13-jul-22VleermuizenOoijpolder
06-aug-22HymenopteraWerkschuur Staatsbosbeheer
07-aug-22Insecten algemeenGelderse Poort (nader te bepalen)
13-aug-22Wantsen en cicadenMillingerwaard
19-aug-22NachtvlindersWylerbergmeer
20-aug-22Sprinkhanen en libellenMillingerwaard
21-aug-22Insecten in stierenkuilenBizonbaai
26-aug-22NachtvlindersMillingerwaard
27-aug-22NachtvlindersOude Rijnstrang
03-sep-22Gallen/mijnen/roestenMillingerwaard
22-okt-22SlakkenRijnstrangen


18-05-2022
Excursieleider: Jiri van der Drift
Soortgroep: Vleermuizen
Deelgebied: Ooijpolder
Doelgroep: Publieksexcursie
Beschrijving:  Deze excursie is een uitgelezen kans om vleermuizen te zien, te horen en om meer te weten te komen over de leefwijze van vleermuizen. Vleermuizen zijn nachtdieren met een verborgen levensstijl maar in deze excursie gaan we naar de verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen kijken. De excursie gaat op zoek naar vleermuizen rond het waterrijke Wylerbergmeer (https://waarneming.nl/locations/7602/) en in het naastgelegen dorp Beek. We starten om 21:15. Opgeven onder vermelding van je naam en telefoonnummer bij jiri@jirivanderdrift.nl

04-06-2022
Excursieleider: Vincent Sanders
Soortgroep: Nachtvlinders
Deelgebied: Wylerbergmeer
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Beschrijving:  Aanvang half uur na zonsondergang rond het Wylerbergmeer. Met een laken en een felle lamp proberen we zo veel mogelijk nachtvlinders en andere insecten te lokken. Nachtvlinders zijn nachtactief en worden daarom door veel mensen niet waargenomen. Desondanks zitten er prachtige exemplaren tussen. Opgeven kan bij Vincent Sanders door een mail te sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

11-06-2022
Excursieleider: Peter Hoppenbrouwers
Soortgroep: Libellen
Deelgebied: Rijnstrangen
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Beschrijving:  Beschrijving is nog in de maak. Je kan de excursie al wel in je agenda noteren. Opgeven voor deze excursie kan alvast door een mail te sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

25-06-2022
Excursieleider: Marco de Haas
Soortgroep: Wantsen en cicaden
Deelgebied: Meinerswijk
Doelgroep: Gevorderd
Maximum aantal deelnemers: 15
Beschrijving: Om 10:00 spreken we af bij de parkeerplaats aan het Hannesstraatje in Arnhem. Vanaf deze locatie gaan we te voet op zoek naar wantsen en cicaden in de Meinerswijk. In de loop van de middag keren we weer terug op de parkeerplaats. Voor opgave kan je een mail sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

01-07-2022
Excursieleider: Vincent Sanders
Soortgroep: Nachtvlinders
Deelgebied: Millingerwaard
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Beschrijving:  Aanvang half uur na zonsondergang bij het Kolenbrandersbos. Met een laken en een felle lamp proberen we zo veel mogelijk nachtvlinders en andere insecten te lokken. Nachtvlinders zijn nachtactief en worden daarom door veel mensen niet waargenomen. Desondanks zitten er prachtige exemplaren tussen. Opgeven kan bij Vincent Sanders door een mail te sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

02-07-2022
Excursieleider: Andele Boorsma, Martien van Bergen, Jorick van de Westeringh en Andre Geelhoed
Soortgroep: Nachtvlinders
Deelgebied: Meinerswijk
Doelgroep: Iedereen
Beschrijving: Om 21:30 staan we achter de steenfabriek van Meinerswijk bereikbaar te voet of met de fiets. Parkeren kan bij de parkeerplaats aan het Hannesstraatje in Arnhem. Met twee lakens met lamp en een nachtvlinderval hopen we veel fraaie soorten te spotten. Laat je verwonderen door de rijkdom aan nachtvlinders in de Gelderse Poort. Voor opgave kan je een mail sturen naar andele5277@hotmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

10-07-2022
Excursieleider: Peter Hoppenbrouwers
Soortgroep: Insecten algemeen
Deelgebied: Gelderse Poort (nader te bepalen)
Doelgroep: Publieksexcursie
Beschrijving:  Beschrijving is nog in de maak. Je kan de excursie al wel in je agenda noteren.

13-07-2022
Excursieleider: Jiri van der Drift
Soortgroep: Vleermuizen
Deelgebied: Ooijpolder
Doelgroep: Publieksexcursie
Beschrijving:  Deze excursie is een uitgelezen kans om vleermuizen te zien, te horen en om meer te weten te komen over de leefwijze van vleermuizen. Vleermuizen zijn nachtdieren met een verborgen levensstijl maar in deze excursie gaan we naar de verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen kijken. De excursie gaat op zoek naar vleermuizen rond het waterrijke Wylerbergmeer (https://waarneming.nl/locations/7602/) en in het naastgelegen dorp Beek. We starten om 21:30. Opgeven onder vermelding van je naam en telefoonnummer bij jiri@jirivanderdrift.nl

06-08-2022
Excursieleider: Jordy Houkes
Soortgroep: Hymenoptera
Deelgebied: Ooij en omgeving
Doelgroep: Gevorderd
Maximum aantal deelnemers: 10
Beschrijving: Om 10:00 spreken we af bij de werkschuur van Staatsbosbeheer (Ooijse Bandijk 36b, Ooij). Samen met de sectie Hymenoptera (vliesvleugeligen) van de Nederlandse Entomologische Vereniging gaan we op een nog nader te bepalen locatie op zoek naar zaag- en bladwespen (Symphyta), sluipwespen (Parasitica) en angeldragers (Aculeata). De excursie eindigt rond 16:00. Voor opgave kan je een mail sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

07-08-2022
Excursieleider: Peter Hoppenbrouwers
Soortgroep: Insecten algemeen
Deelgebied: Gelderse Poort (nader te bepalen)
Doelgroep: Publieksexcursie
Beschrijving:  Beschrijving is nog in de maak. Je kan de excursie al wel in je agenda noteren.

13-08-2022
Excursieleider: Marco de Haas
Soortgroep: Wantsen en cicaden
Deelgebied: Millingerwaard
Doelgroep: Gevorderd
Maximum aantal deelnemers: 10
Beschrijving: Om 10:00 spreken we af bij de parkeerplaats ‘Lange Poal’ tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn (tegenover Botsestraat 100, Kekerdom). Vanaf deze locatie gaan we te voet op zoek naar wantsen en cicaden in de Millingerwaard. Tegen het einde van de middag keren we weer terug op de parkeerplaats. Voor opgave kan je een mail sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

19-08-2022
Excursieleider: Vincent Sanders
Soortgroep: Nachtvlinders
Deelgebied: Wylerbergmeer
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Beschrijving:  Aanvang half uur na zonsondergang rond het Wylerbergmeer. Met een laken en een felle lamp proberen we zo veel mogelijk nachtvlinders en andere insecten te lokken. Nachtvlinders zijn nachtactief en worden daarom door veel mensen niet waargenomen. Desondanks zitten er prachtige exemplaren tussen. Opgeven kan bij Vincent Sanders door een mail te sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

20-08-2022
Excursieleider: Peter Hoppenbrouwers
Soortgroep: Sprinkhanen en libellen
Deelgebied: Millingerwaard
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Beschrijving:  Beschrijving is nog in de maak. Je kan de excursie al wel in je agenda noteren.

21-08-2022
Excursieleider: Jeroen Helmer
SoortgroepInsecten
Deelgebied: Bizonbaai
Doelgroep: Algemene natuurliefhebbers
Maximum aantal deelnemers: 20
Beschrijving: Aanvang 10 uur ingang West Bizonbaai, ter hoogte van de roosters in de dijk. Stierenkuilen en zandbaden zijn belangrijk voor pionierplanten, graafwespen, zandbijen en andere insecten. Stieren in natuurlijke kuddes maken de kuilen in de bronsttijd. Zandbaden ontstaan o.a. door paarden. Zowel de zandbaden als de stierenkuilen liggen geclusterd, en dat zal de kolonisatie en de opbouw van populaties ten goede komen. Jeroen Helmer kan je er alles over vertellen. Opgeven hiervoor via info@geldersepoort.net onder vermelding van naam, telefoonnummer en aantal deelnemers.

26-08-2022
Excursieleider: Vincent Sanders
Soortgroep: Nachtvlinders
Deelgebied: Millingerwaard
Doelgroep: Gevorderd
Beschrijving:  Aanvang half uur na zonsondergang rond het Kolenbrandersbos. Met een laken en een felle lamp proberen we zo veel mogelijk nachtvlinders en andere insecten te lokken. Nachtvlinders zijn nachtactief en worden daarom door veel mensen niet waargenomen. Desondanks zitten er prachtige exemplaren tussen. Opgeven kan bij Vincent Sanders door een mail te sturen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

27-08-2022
Excursieleider: Andele Boorsma, Martien van Bergen, Jorick van de Westeringh en/of Andre Geelhoed
Soortgroep: Nachtvlinders
Deelgebied: Oude Rijnstrang
Doelgroep: Iedereen
Maximum aantal deelnemers: 10
Beschrijving: Om 20:00 staan we bij het trekpontje Aerdt bereikbaar te voet of met de fiets. Parkeren kan in de Schoolstraat in Aerdt. Met twee lakens met lamp en een nachtvlinderval hopen we veel fraaie soorten te spotten. Laat je verwonderen door de rijkdom aan nachtvlinders in de Gelderse Poort. Voor opgave kan je een mail sturen naar andele5277@hotmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

03-09-2022
Excursieleider: Wouter Bosgra, Erik van Nieukerken en Charlotte Swertz
Soortgroep: Gallen, mijnen en roesten
Deelgebied: Millingerwaard
Doelgroep: Gevorderden op één van deze groepen
Maximum aantal deelnemers: 15
Beschrijving: Start- en eindpunt: De Lange Paol, Botsestraat 100, 6579 JC Kekerdom. Vanuit hier gaan we de Millingerwaard in op zoek naar gallen, mijnen en roesten. Aanmelden via wouterbosgra@gmail.com

22-10-2022
Excursieleider: Andele Boorsma
Soortgroep: Slakken (land- en zoetwatermollusken)
Deelgebied: Rijnstrangen
Doelgroep: Iedereen
Beschrijving: Om 10:00 spreken we af bij de parkeerplaats bij het Berghoofdseveer nabij Pont Oude Rijn aan de Berghoofdseweg. Vanaf deze locatie gaan we te voet op zoek naar land en zoetwatermollusken in de Rijnstrangen. Afhankelijk van de tijd bezoeken we in de loop van de dag met de auto nog twee andere gebieden voor de liefhebbers, waarschijnlijk een leuke polder en nog een oostelijk deel van de Rijnstrangen. Tip: laarzen mee en vergeet je lunch niet. Tegen het einde van de middag keren we weer terug op de parkeerplaats. Voor opgave kan je een mail sturen naar andele5277@hotmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer.