September: De piek voorbij

Figuur 1  Siberische Sprinkhaanzanger © Kevin Sundermann

September 2022 was eindelijk koel en nat, en dat vulde een beetje de opgedroogde plassen in de Gelderse Poort.

Aantallen

Eind september stond de teller op 5473 soorten. Dat is 222 soorten meer dan de eindstand van augustus. Maar met het vallen van de eerste blaadjes begint de snelheid er wel uit te gaan. Daarnaast zijn bij velen van ons de vrije dagen op 😉.

Nieuwe soorten voor de Gelderse Poort

In totaal werden in september 78 nieuwe soorten voor de Gelderse Poort gemeld. De echte topper was een eerstejaars Siberische Sprinkhaanzanger Helopsaltes certhiola die in de mistnetten in de Ooijse Graaf hing op de CES-locatie. Het twaalfde geval in Nederland en het eerste geval in het binnenland. Op de CES-locatie worden trekvogels onderzocht op onder andere het broedsucces. Na het CES seizoen worden de netten gebruikt om met behulp van geluiden zeldzame overtrekkende trekvogels naar beneden te lokken. Ook voor dit juweeltje met succes. Weliswaar gelokt, maar hij vloog toch maar even over. Wat wordt er toch veel gemist.

Leuk was ook de ontdekking van de zeer zeldzame, maar toenemende Iepenridderwants Arocatus melanocephalus door Tello Neckheim in de Kleine Gelderse Waard. 

Peter Verbeek ontdekte achter zijn huis bij Wercheren in het Circul een dode Molmuis Arvicola scherman. De Molmuis (ook wel als Bergwoelrat bekend) komt in het oosten van Nederland voor op drogere plekken en is lange tijd niet onderscheidden van de Woelrat. 

Het totaal aantal nieuwe soorten voor het 5000-soortenjaar kwam daarmee eind september op 1095. 

Figuur 2 geeft de verdeling van nieuwe soorten over de soortgroepen weer tot en met september 2022. 

Figuur 3 Verdeling nieuwe soorten over soortgroepen
Figuur 2 Verdeling nieuwe soorten over soortgroepen

Verdeling over soortgroepen

Figuur 3 laat de verdeling van de soortgroepen over de reeds 5473 gemelde soorten zien. Het aantal plantensoorten is met 978 het grootste. Zou het aantal van 1000 plantensoorten in één jaar gehaald worden? Met de herfst in aantocht lijkt 22 nieuwe soorten onhaalbaar. Eind september begonnen na weken regen de paddenstoelen zich te roeren, maar nog niet van harte. Wellicht dat het nog een mooie oktobermaand wordt. 

Figuur 3 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen
Figuur 3 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen

De Sprinkhanen compleet

In 2022 zijn alle sprinkhaansoorten die ooit gezien zijn in de GP waargenomen. Er was zelfs één nieuwe soort. Ook weekdieren, zoogdieren en korstmossen zijn goed bekeken. Van de vogels is maar 60% gezien van wat ooit waargenomen was. Weinig, maar het grootste deel van de 40% gemiste soorten betreft soorten die maar één keer in de zoveel jaar gezien worden. Van de paddenstoelen is nu 50% gezien van wat ooit gezien is. Gegeven de enorme droogte en met oktober nog voor de boeg niet eens een dramatische score.  

Figuur 4 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen relatief
Figuur 4 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen relatief
Figuur 5 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen absoluut
Figuur 5 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen absoluut

Dit artikel is een tussenstand. Waarnemers hebben enerzijds nog talloze foto’s met mogelijk nieuwe soorten en anderzijds zijn onvermijdelijk niet alle determinaties juist. Kortom de aantallen voor september gaan de komende tijd nog een beetje schuiven. Zowel omhoog als omlaag. Daarnaast kloppen de tellers bij waarneming.nl niet exact doordat embargosoorten uit sommige overzichten ontbreken en ontstaan daardoor kleine verschillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *