Foto van de week 48

Neushoornkever – Oryctes nasicornis (foto: Jeroen Hoek)

Naar mijn weten kwamen er niet eerder dit jaar zo weinig foto’s voorbij als deze week. Ook zijn er slechts drie nieuwe soorten voor de lijst bijgekomen. Twee daarvan betreffen vogels: een Roodkeelduiker (Gavia stellata) en een IJsduiker (Gavia immer). Dat zijn in deze regio zeldzame, maar toch regelmatig opduikende wintergasten. Als ze worden gezien, is dat op diepere, grotere plassen, zoals nu op de Bijlandplas. Meestal zitten ze dan erg ver weg op het water – voor fotografen een crime – dat levert zelden een mooie foto op. Ook nu niet, maar er waren gelukkig wel leuke foto’s van andere soorten.

De keuze van de week is een foto van een man Neushoornkever (Oryctes nasicornis). Fotograaf Jeroen Hoek is erg blij met deze waarneming en dat kan ik me voorstellen. Het is een bijzondere kever door zijn grootte (circa 4 cm), zijn verschijningsvorm (die stekel op zijn kop) en vanwege zijn zeldzaamheid. De soort lijkt het overigens aardig te doen in Nederland, want hij wordt steeds vaker gezien. Deze zomer bijvoorbeeld ook midden in Nijmegen, rond oude loofbomen in Hees, maar dat terzijde, want buiten de GP.

Mij verbaasde het dat in deze tijd van het jaar nog een volwassen individu werd gevonden. Het is toch een zomersoort? De imago’s leven inderdaad vooral van juni tot augustus, met een piek in juni, zo laten de landelijke statistieken zien. De soort werd dan ook in juni in de GP aangetroffen. Dat was op licht tijdens een nachtvlindersessie in de Paardenweide in de Ooijpolder. Toch werden er al in maart twee imago’s aangetroffen in een mesthoop in het Circul in de Ooijpolder. En dan deze waarneming van 27 november bij een Waalstrang bij de Bisonbaai (ook Ooijpolder). De levenscyclus van een Neushoornkever duurt 3 tot 5 jaar. In die periode ontwikkelt hij zich van klein, rond eitje tot een larve van wel 12 cm lang en na verpopping tot imago leeft hij nog maar een paar weken. De levenscyclus wordt versneld als de larve in warme mest- en composthopen ‘opgroeit’. Kan dit gegeven en het warme najaarsweer een verklaring vormen voor het buiten het seizoen verschijnen van dit individu? Als dat zo is, is het wederom een teken van de natuur in disbalans door klimaatverandering.

Klik op deze link om te zien hoeveel en welke waarnemingen er al zijn gedaan in het 5000-soortenjaar.
Klik op deze link voor een overzicht van alle foto’s van de week.