November: De natuur belandt langzaam in winterslaap

Figuur 1 Levermoskelkje Bij het kerkje van Kekerdom © Martien van Bergen 

Waar oktober 2022 ongebruikelijk warm was, was november 2022 nog steeds warmer dan normaal maar wel al veel koeler. Zoveel koeler dat het hoogtepunt voor de paddenstoelen inmiddels achter ons ligt en voor mogelijk nieuwe soorten vooral die soorten resteren, die in januari en februari gemist zijn. 

Aantallen

Eind November stond de teller op 5822 soorten. Dat is 101 soorten meer dan de eindstand van oktober. Het zal de vraag zijn of 6000 soorten nog bereikt wordt. Met alleen veldwaarnemingen in ieder geval niet. Mogelijk dat de voorraad monsters en foto’s van de afgelopen maanden nog voldoende oplevert. Dit is voorlopig het laatste maandverslag omdat ik (Erik van Dijk) het jaarverslag en dus december pas op 1 april ga schrijven wanneer er meer zicht is op de definitieve eindstand.

Nieuwe soorten voor de Gelderse Poort

In totaal werden in november 91 nieuwe soorten voor de Gelderse Poort gemeld. Dit betekent dat 90% van nieuwe soorten voor 2022 in november ook nieuw voor de Gelderse Poort waren. De kans dat een nieuwe soort voor 2022 ook een nieuwe voor de Gelderse Poort is, neemt natuurlijk toe naarmate bijna alle algemenere soorten al gemeld zijn. 

De laatste korstmossenexcursie in de Millingerwaard leverde door korstmossenkei Guido Berger twee grote zeldzaamheden op: Kiezelvlekje (Bryostigma fuscum) met slechts 25 eerdere meldingen in Nederland en Donkere Waterkorst (Pterygiopsis neglecta) met slechts 6 eerdere meldingen. Martien van Bergen was tijdens deze excursie zo attent de schimmel Ginkgowaasje (Bartheletia paradoxa) te melden die hij vond op de afgevallen blaadjes van de aangeplante, uit Australië afkomstige, Ginkgoboom. Tot slot ontdekte op die dag Klaas van Dort het Levermoskelkje (Crocicreas marchantiae), een klein paddenstoeltje dat groeit op Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha). De winter in aantocht bracht ook drie mooie soorten uit het hoge noorden: een Roodkeelduiker (Gavia stellata), een IJsduiker (Gavia immer) en een Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla).  Tot slot werden ook bij de schimmels weer enkele grote zeldzaamheden gezien, zoals Grote sneeuwbalmeeldauw (Erysiphe viburni) door Kees van Oorde en Langarmige berkenmeeldauw (Erysiphe ornata var. ornata) door Otto Brinkkemper. 

Het totaal aantal nieuwe soorten voor het 5000-soortenjaar kwam daarmee eind november op 1255. 

Figuur 2 geeft de verdeling van nieuwe soorten over de soortgroepen weer tot en met november 2022. 

Figuur 2 Verdeling nieuwe soorten over soortgroepen
Figuur 2 Verdeling nieuwe soorten over soortgroepen

Verdeling over soortgroepen

Figuur 3 laat de verdeling van de soortgroepen over de reeds 5822 gemelde soorten zien. 

Figuur 3 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen
Figuur 3 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen

De figuren 4 en 5 geven een beeld van hoeveel soorten er per soortgroep gezien zijn en het aandeel soorten hiervan dat nieuw was.

Figuur 4 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen relatief
Figuur 4 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen relatief
Figuur 5 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen absoluut
Figuur 5 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen absoluut

Dit artikel is een tussenstand. Waarnemers hebben enerzijds nog talloze foto’s met mogelijk nieuwe soorten en anderzijds zijn onvermijdelijk niet alle determinaties juist. Kortom de aantallen voor november gaan de komende tijd nog een beetje schuiven. Zowel omhoog als omlaag. Daarnaast kloppen de tellers bij waarneming.nl niet exact doordat embargosoorten uit sommige overzichten ontbreken en ontstaan daardoor kleine verschillen.