Foto van de week 23

o.a. Groene eikenbladroller – Tortrix viridana (foto: Vincent Sanders)

Een ongelooflijke oogst deze week aan insecten voor de 5000-soortenlijst. De inspanningen van verschillende groepen waarnemers leverden onder meer 131 nieuwe soorten nachtvlinders en micro’s op en 58 nieuwe soorten wantsen, cicaden en bladluizen.

Op een en dezelfde avond/nacht (4-5 juni) werden in totaal 125 soorten nachtvlinders gevonden bij het Wylerbergmeer en 114 soorten op de Paardenweide in de Ooijpolder. Wat opvalt is dat slechts een klein deel daarvan (37 soorten) op beide locaties aangetroffen werd, terwijl die locaties niet eens zo ver uit elkaar liggen. Het gaat dan ook om verschillende biotopen. Bij de dubbele soorten vinden we de Groene eikenbladroller (Tortix viridana). Deze microvlinder is eerder al gezien in de Gelderse Poort, maar zijn vliegtijd piekt in juni en dat is zichtbaar op het laken van de lichtval die Vincent Sanders had opgesteld bij het Wylerbergmeer (zie foto’s van de week). Honderden, zo niet meer, Groene eikenbladrollers landden daar op het laken. Op de Paardenweide met zijn wilgen en struwelen van meidoorn werden ze ook gespot op de lichtval die Erik van Dijk voor 24-uur natuur had opgezet, maar veel minder dan bij het eikenrijkere Wylerbergmeer.

Er zijn prachtige foto’s gemaakt van veelvoorkomende en van bijzondere soorten nachtvlinders, daar valt lastig uit te kiezen, vandaar de keuze voor een foto die een goed beeld geeft van de diversiteit aan soorten en de grote aantallen individuen die op de lichtvallen afkwamen.
Deze week zijn ook waarnemers op pad gegaan om met sleepnetten en klopnetten in de Millingerwaard insecten te zoeken. Zij vonden met die methoden onder meer veel nieuwe wantsen voor de lijst. Ik noem daarvan (vanwege de prachtige naam) Boerenwormkruidkromneus (Oncotylus punctipes, 4 juni) en de zeer zeldzame Geelkopvlowants (Halticus luteicollis, nimf 7 juni).
In de eerste 9 dagen van de maand juni zijn hierdoor al ruim 400 soorten aan de lijst toegevoegd. Een fantastisch resultaat. Wat zal de rest van de maand (en het jaar) ons nog brengen?

Klik op deze link om te zien hoeveel en welke waarnemingen er al zijn gedaan in het 5000-soortenjaar.
Klik op deze link voor een overzicht van alle foto’s van de week.

foto: Vincent Sanders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *