Juni: De zomer begonnen

Figuur 1 Circulifer haematoceps (foto: Erik van Dijk)

Juni 2022 begon droog maar was uiteindelijk erg nat en deze broodnodige regen viel in een verder warme maand met enkele (bijna) tropische dagen.

Aantallen

Eind juni stond de teller op 4400 soorten. Dat is maar liefst 902 soorten meer dan de eindstand van mei. In de zomer gaat het dus, zoals verwacht, hard. Dat is inmiddels 88% van het doel van 5000 soorten. 

Nieuwe soorten voor de Gelderse Poort

In totaal werden in juni 218 nieuwe soorten voor de Gelderse Poort gemeld. De echte topper was de cicade Circulifer haematoceps. Deze cicade was in Nederland nog uitsluitend op groene sedumdaken gevonden, maar nog nooit in de vrije natuur. Bij een excursie met cicadespecialist Marco Haas werd op Wit Vetkruid deze sedum-specialist gevonden. 

Wanda Floor-Zwart trof bij haar huis in Meinerswijk een Roestige Stipspanner, een nachtvlinder met jaarlijks nog geen 5 waarnemingen in Nederland. Youp van den Heuvel vond in de Millingerwaard de zeer zeldzame Populierenprachtkever (Agrilus ater), ook zo’n soort met enkele waarnemingen per jaar in Nederland. Niels Eimers sloeg tijdens zijn werk toe door op één dag drie regionaal zeer zeldzame grassoorten te ontdekken die je eerder in Limburg zou verwachten: Gevinde Kortsteel (Brachypodium pinnatum), Bergdravik (Bromopsis erecta) en Stijf Hardgras (Catapodium rigidum). Voor Stijf Hardgras was dit de eerste melding uit de Gelderse Poort.

Het totaal aantal nieuwe soorten voor het 5000-soortenjaar kwam daarmee eind mei op 723. 

Figuur 2 geeft de verdeling van nieuwe soorten over de soortgroepen weer tot en met juni 2022. Het aantal nieuwe soorten per soortgroep is inmiddels omgekeerd evenredig met de aandacht die de soortgroepen normaliter ontvangen. Bij vogels, vlinders, libellen, zoogdieren en zelfs planten blijkt het lastig nieuwe soorten te ontdekken. Bij planten lukt dat nog enigszins, maar vaak komt dit door tuinvlieders. 

Figuur 2 Verdeling nieuwe soorten over soortgroepen

Verdeling over soortgroepen

Figuur 3 laat de verdeling van de soortgroepen over de reeds 4400 gemelde soorten zien. Het aantal plantensoorten is het grootste en het is maar de vraag of andere soortgroepen meer soorten op gaan leveren. In theorie zouden bijvoorbeeld kevers en paddenstoelen hier ruim overheen kunnen gaan, maar in tegenstelling tot planten zijn daar veel soorten lastig te determineren en/of piepklein.

Figuur 3 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen

Op naar de 5000!

Om 5000 soorten te halen, moeten we 67% van de ooit gemelde soorten vinden in 2022. Onderstaande grafiek toont welk deel van de soorten bij een soortgroep al waargenomen zijn. Inmiddels is bij 10 van de 20 soortgroepen meer dan 67% van de ooit gemelde soorten gezien in 2022. Paddenstoelen lopen als verwacht achter, maar ook de lastige groep van bijen/wespen/mieren.  

Figuur 4 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen relatief
Figuur 5 Verdeling soorten 2022 over soortgroepen absoluut

Dit artikel is een tussenstand. Waarnemers hebben enerzijds nog talloze foto’s met mogelijk nieuwe soorten en anderzijds zijn onvermijdelijk niet alle determinaties juist. Kortom de aantallen voor juni gaan de komende tijd nog een beetje schuiven. Zowel omhoog als omlaag. Daarnaast kloppen de tellers bij waarneming.nl niet exact doordat embargosoorten uit sommige overzichten ontbreken en ontstaan daardoor kleine verschillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *