Foto van de week 29

Gele stamjager – Choerades fulva (foto: Peter Hoppenbrouwers)

Gele stamjager (Choerades fulva) is vorig jaar voor het eerst in de Millingerwaard waargenomen, en dit jaar dus weer. Deze roofvliegensoort is superzeldzaam in Nederland. Eerder is deze pas een keer gevangen op de Sint Pietersberg. Vorig jaar werd er ook een vrouwtje aangetroffen in de bebouwde kom van Zoetermeer. Dat was opmerkelijk, want ver weg van de normale biotoop van vochtige loofbossen, waar ze bovendien als zeer honkvast gelden (misschien meegelift in de auto?). In de Millingerwaard klopt de habitat wel. De soort heeft het er blijkbaar prima naar de zin, er zijn dit jaar al meerdere mannetjes en vrouwtjes aangetroffen. Gele stamjagers jagen op insecten vanaf bladeren of stammen van bomen. De foto van de week van Peter Hoppenbrouwers toont een vrouwtje op een boomstam met prooi.
Waarneming.nl vermeldt in de informatie over deze roofvlieg dat er taxonomisch verwarring is over de wetenschappelijke benaming: is het C. fulva of C. fimbriata? Volgens admin Elias de Bree heeft onderzoek uitgewezen dat de correcte naam Choerades fulva (Meigen, 1804) moet zijn en dat wordt nu op Waarneming.nl gevolgd.
Een andere leuke vondst deze week is die van Rivierdonderpad (Cottus perifretum) in de Lobberdense Waard bij Pannerden. Het is net als andere grondelsoorten een vis met een monsterlijk uiterlijk, mooi van lelijkheid. Deze nachtactieve vis wordt gezien als kwetsbaar, omdat ze gevoelig is voor lage zuurstofgehalten en watervervuiling, en doordat uitheemse grondelsoorten vanuit de Donau oprukken en de inheemse Rivierdonderpad dreigen te verdrijven. De Rivierdonderpad is de 31e vissoort die in dit 5000-soortenjaar in de Gelderse Poort is gevonden.

Klik op deze link om te zien hoeveel en welke waarnemingen er al zijn gedaan in het 5000-soortenjaar.
Klik op deze link voor een overzicht van alle foto’s van de week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *