Foto van de week 30

Schoraas – Ephoron virgo (foto: Wanda Floor-Zwart)

Foto van de week is niet een nieuwe waarneming, want de soort is dit jaar al vanaf 19 juli gezien in de Gelderse Poort, maar het is een mooie gelegenheid om een opmerkelijk zomerfenomeen in de spotlight te zetten. Schoraas (Ephoron virgo) is een haft, een eendagsvlieg, die de grote rivieren in Nederland als biotoop heeft. De soort was vanaf de jaren 30 in de vorige eeuw tot 1991 uitgestorven in Nederland, maar komt nu weer voor, vooral in de Rijn, Nederrijn, Waal en IJssel, al is hij nog steeds zeldzaam. De haft leeft als larve diep in het zand van de rivierbodem om na een jaar massaal uit te vliegen ergens vanaf van juli tot september, met een piek in augustus. Na zonsondergang voeren de imago’s boven het water hun paringsdans uit. Met hun melkwitte uiterlijk lijken ze op sneeuwvlokken, vandaar dat dit fenomeen ook wel zomersneeuw wordt genoemd. De imago’s leven maar heel kort – het zijn niet voor niks eendagsvliegen – het mannetje sterft direct na de paring en het vrouwtje vliegt weg om haar eitjes af te zetten, waarna ook zij het leven laat. Vrouwtjes komen vaak op licht af, maar dat was bij Wanda Floor-Zwart, de fotografe van de foto van de week, niet het geval (Meinerswijk, Steenfabriek). Wanda vond dit vrouwtje ’s ochtends vroeg. Wellicht was het beestje nog druk doende met eitjes afzetten, gezien de gele slierten aan haar achterlijf, of er is iets misgegaan, ik weet het niet, het levert in ieder geval een bijzonder beeld op.

Wat een week weer, trouwens! André Geelhoed en Niels Eimers ontdekten vorige week al een nieuwe soort voor de Gelderse Poort (Zwavelgele peulkokermot, Coleophora coronillae). Die ontdekking ontketende een zoektocht van andere waarnemers, waaruit bleek dat de soort minder zeldzaam was dan gedacht (zie foto van de week 29). Deze week ontdekten André en Niels een geheel nieuwe soort voor Nederland op Hokjespeul (Astragalus glycyphyllos): Hokjespeulzaadwesp (Bruchophagus astragali). De soort moest zelfs nog als invoermogelijkheid worden aangemaakt in Waarneming.nl. En André heeft op 28 juli waarschijnlijk nóg een geheel nieuwe soort voor Nederland gevonden, ook op Hokjespeul, namelijk Hokjespeulbandpalpmot (Syncopacma ochrofasciella). Maar dat is nog niet helemaal zeker, vandaar dat deze voorlopig als Bandpalpmot onb. (Syncopacma spec.) staat genoteerd.

Deze week is 96% van het doel van 5000 soorten bereikt. Een geweldige prestatie. Laten we de lijst in de gaten houden, of beter nog: op pad gaan om nieuwe soorten te vinden. Het doel is niet meer ver weg.

Klik op deze link om te zien hoeveel en welke waarnemingen er al zijn gedaan in het 5000-soortenjaar.
Klik op deze link voor een overzicht van alle foto’s van de week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *