Nieuwe soorten

Oeveramarant – Amaranthus tuberculatus (foto: Niels Eimers)

Er worden vanuit Duitsland via de Rijn veel soorten aangevoerd. Of deze soorten vervolgens ook daadwerkelijk weten te vestigen, is nog maar de vraag. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat wanneer we een winteroverstroming hebben, het waterniveau vroeg in het jaar weer zakt en een lange en warme zomer hebben, dat er dan diverse, zeer zeldzame plantensoorten op de rivierstrandjes ontkiemen. Dat soort jaren loont het om wat extra kilometers te maken over de rivierstrandjes, want dergelijke soorten kunnen daarna weer jaren afwezig zijn. Oeveramarant is hier een mooi voorbeeld van, die staat al decennia in Heukels’ Flora beschreven, maar vondsten van deze soort waren op één hand te tellen. In 2018 hadden we een extreem warme en langdurende zomer. Toen zijn er op maar liefst 5 verschillende plekken Oeveramarant – Amaranthus tuberculatus ontdekt. De daaropvolgende jaren is geen enkele vondst meer gedaan. Zouden de omstandigheden in 2022 weer geschikt zijn voor vondsten van deze soort?

Deelgebieden

Millingerwaard (foto: Google Maps)

De Gelderse Poort bestaat uit meer dan 100 deelgebieden, waarvan het overgrote deel rivieruiterwaarden betreft. Enkele gebieden die bij menig waarnemer bekend zullen voorkomen zijn bijvoorbeeld Meinerswijk, Bemmelse Polder, Oude Rijn, Kekerdomse Waard, Kolenbrandsbos, de Bijland, Millingerwaard, Ooijpolder, Fort Pannerden en de Rijnstrangen.

Ook liggen er een vrij groot aantal dorpen in de Gelderse Poort. Het stedelijk gebied levert vanzelfsprekend een hoop extra soorten op dit in de rivieruiterwaarden weinig tot niet voorkomen. Dorpen die binnen de Gelderse Poort liggen zijn Persingen, Ooij, Erlecom, Leuth, Kekerdom, Millingen aan de Rijn, Pannerden, Tuindorp, Tolkamer, Lobith, Spijk, Herwen, Aerdt en Pannerden.

In de uitgelichte afbeelding zien we de Millingerwaard, een zéér soortenrijk gebied met de bekende Millinger Theetuin. Het zuidelijke deel van het gebied wordt ook ook wel de Kekerdomse Waard genoemd. Het geel omlijnde stuk op de kaart, betreft het 10 meter hoge Millingerduin, het hoogste rivierduin van Nederland! Ook op dit duin komen spectaculaire soorten voor.

De missie!

Goudbes – Physalis peruviana (foto: Niels Eimers)

Al in 2019 kwam het idee om een soortenjaar te organiseren in de Gelderse Poort. Door de komst van Corona is dit nog even uitgesteld, maar twee weken geleden zijn Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Staatsbosbeheer samen met enkele vrijwilligers samengekomen en hebben we besloten dat we in 2022 een poging gaan wagen om zo veel mogelijk soorten te ontdekken!

Vanaf 1900 zijn er in totaal zijn er iets meer dan 6000 soorten in het gebied gemeld, maar hoe veel soorten we in één jaar kunnen vinden is lastig te voorspellen. We hebben als doel om 5000 soorten te vinden! Of dat te hoog gegrepen is, weten we niet, maar samen met jouw hulp hopen we een heel eind te komen! Vanaf 1900 zijn er tot nog toe gemeld: 315 vogelsoorten, 41 zoogdieren, 11 reptielen en amfibieën, 39 dagvlinders, 51 libellen en juffers, 88 weekdieren, 934 nachtvlinders, 35 vissen, 887 planten, 519 paddenstoelen, 349 mossen en korstmossen, 26 sprinkhanen en krekels, 397 wantsen, cicaden en plantenluizen, 846 kevers, 550 bijen, wespen en mieren, 632 vliegen en muggen, 28 algen en wieren, 25 overige ongewervelden en 77 overige insecten.